:

:
: .
:  KSIS
: 33.669 .
...
  IKI KSIS
: 61.032 .
...
   KSIS
: 88.077 .
...
  MINI KSIS
: 27.906 .
...
  MEDIUM KSIS
: 36.343 .
...
  MAXI KSIS
: 44.481 .
...
: 37.466 .
...